O NAS

W pracowni wykonujemy projekty architektoniczne i urbanistyczne zespołów mieszkaniowych, budynków użyteczności publicznej oraz obiektów przemysłowych.

Zapewniamy przeprowadzenie inwestycji przez wszystkie niezbędne fazy projektowania od koncepcji poprzez projekt budowlany, projekt wykonawczy. Standardem jest dokonywanie nadzorów autorskich. Na wszystkich etapach projektu i realizacji zapewniamy koordynację prac wszystkich uczestników procesu projektowego głównie w zakresie koordynacji międzybranżowej czy też nadzoru autorskiego.

Jako pracownia możemy zapewnić Państwu doradztwo w analizie i przygotowaniu inwestycji, w skład których mogą wejść: wycena nieruchomości, analiza ekonomiczna terenu, studium opłacalności inwestycji, studia koncepcyjne prowadzących do wyboru optymalnych rozwiązań.

Szczególny nacisk kładziemy na zaspokojenie oczekiwań Inwestorów o czym świadczą uzyskane referencje oraz fakt długoletniej współpracy z poszczególnymi Zleceniodawcami. Wysoka jakość usług i dotrzymywanie ustalonych terminów wynika z zaangażowania, gdzie cały zespół współpracuje przy znalezieniu optymalnego rozwiązania. W projekt zaangażowana jest grupa doświadczonych architektów oraz uprawnieni specjaliści wszystkich branż budowlanych. Organizacja pracy oparta jest na standardach i przejrzystych zasadach oraz skutecznej komunikacji.