FILOZOFIA

RADOŚĆ  KREATYWNOŚĆ  ŚWIADOMOŚĆ  DOJRZAŁOŚĆ  INTUICJA  EMPATIA

…działamy tak, aby w procesie twórczym i w jego wyniku – architekturze – dawało się odczuć znaczenie tych słów…