ZESPÓŁ

O sile pracowni MAJEWSKI ARCHITEKTURA stanowi zespół ludzi podejmujących z pasją nowe wyzwania.

 

architekt Maciej Majewski | architekt Justyna Ambroziak |

architekt Bartłomiej Damczyk | architekt Piotr Frankiewicz   | Marek Paluch | 

architekt Karolina Bielak | architekt Agnieszka Januszkiewicz  | architekt Anna Prokopowicz

architekt Patrycja Koprowska   |   architekt Aleksandra Harężlak   |  architekt Maria Więcław

architekt Małgorzata Majewska | architekt Adam Rucki |