TEATR NOWY | WARSZAWA

WTN_widok-noc

Koncepcja zagospodarowania terenu opiera się na idei stworzenia w pełni identyfikowalnej przestrzeni łączącej sąsiednie strefy publiczne z nowo powstałą funkcją. W rozumieniu projektantów architektura ma dać jedynie wyraz szeroko rozumianej integracji, która następować będzie nie tylko w wyniku tworzenia formalnych powiązań urbanistyczno – architektonicznych nowej siedziby TEATRU NOWEGO i dzielnicy MOKOTÓW, ale również, a może przede wszystkim, w wyniku stworzenia nowej funkcji przypisanej terenowi inwestycji. Architektura współtworzyć ma okazję do spotykania się ludzi w różnych aspektach ich działalności. Projektowane elementy architektoniczne, jako nowa jakość, służyć mają nie tylko użytkownikom obiektu, tzn. aktorom, ludziom teatru w szerokim znaczeniu tego słowa, artystom, uczestnikom warsztatów i wydarzeń artystycznych, ale również mieszkańcom osiedla jako miejsce ich współżycia.

Konkurs obejmował rekultywację bazy MPO w Warszawie.

Projekt przygotowany w pracowni MDGRUPA.

WTN_plansza

TEATR NOWY | WARSZAWA | plansza konkursowa

WTN_widok-dach

TEATR NOWY | WARSZAWA | zielony dach

WTN_widok-wnętrze

TEATR NOWY | WARSZAWA | wnętrzeDodaj komentarz