URZĄD WOJEWÓDZKI | GORZÓW WLKP.

LUW_wizualizacja-1

Zadanie konkursowe polegało na modernizacji zagospodarowania terenu oraz modernizacji elewacji.

Przedmiotowy kwartał śródmiejski, ograniczony był ulicami Jagiellończyka, Kosynierów Gdyńskich, Mickiewicza oraz Mieszka I w ocenie projektantów niósł ogromny potencjał w zakresie obsługi ludności dzięki temu, że  w jednym miejscu zgromadzono wiele ważnych dla mieszkańców Gorzowa Wlkp. i województwa lubuskiego, funkcji administracyjnych, takich jak.: Urząd Wojewódzki, Wojewódzki Inspektorat Sanitarny, Urząd Skarbowy czy też Urząd Poczty Polskiej. Wobec powyższego projektanci uznali, że najkorzystniejszym dla zagospodarowania przedmiotowego terenu, będzie objęcie projektem całego wnętrza kwartału, podejmując w ten sposób próbę stworzenia swego rodzaju „parku administracyjnego”.

Przebudowę elewacji zaprojektowano w oparciu o ideę odzwierciedlenia funkcji obiektu i podkreślenia jego rangi. Zastosowano dwa rodzaje materiałów w stonowanej, eleganckiej kolorystyce. Struktura elewacji miałaby składać się niejako z dwóch warstw: pierwszej – fasady zasadniczej będącej ścianą osłonową i drugiej – budującej przestrzenność elewacji, poprzez zastosowanie układu portalowego. Pierwsza warstwa elewacji miałaby zostać zbudowana z płyt pełnych Natura Euronit, w kolorze grafitowym, mocowanych poprzez konstrukcję do ściany murowanej oraz ślusarki aluminiowej stanowiącej doświetlenie pomieszczeń biurowych, ze szkłem barwionym w masie na kolor płyt fasadowych. Drugą warstwę elewacji, stanowić będzie „rzeźbiarska instalacja” w układzie portalowym, wykonana z płyt elewacyjnych Natura Euronit w kolorze kremowo-białym. W ocenie projektantów, bryła budynku LUW w stosunku do otaczającej przestrzeni, jest zbyt dominująca, podjęto więc próbę optycznego obniżenia budynku. Udało się to osiągnąć poprzez akcentowanie poziomych podziałów elewacji na co drugiej kondygnacji budynku.

Projekt przygotowany w pracowni MDGRUPA.

LUW_wizualizacja-2

URZĄD WOJEWÓDZKI | GORZÓW WLKP. | strefa parkinów i garażu

LUW_plansza_03

URZĄD WOJEWÓDZKI | GORZÓW WLKP. | plansza konkursowa

LUW_wizualizacja-3

URZĄD WOJEWÓDZKI | GORZÓW WLKP. | wizualizacja

 

 

 Dodaj komentarz