CENTRUM EDUKACYJNE | JABŁONNA

JAB_wejście-bird-eye view

Przedstawiany projekt CENTRUM EDUKACYJNO-KULTURALNO-SPORTOWEGO zakładał realizację obiektu, który miał być użytkowany w wyraźnie zdefiniowanym układzie przestrzennym, łączącym złożoność programu użytkowego zarówno w warstwie urbanistycznej jak i architektonicznej.

Punktem wyjściowym, była analiza działki przeznaczonej pod inwestycję w kontekście jej trójkątnego kształtu jak również programu użytkowego wielofunkcyjnego zespołu i wymaganego programu zagospodarowania terenu. W ocenie projektantów atutem terenu przeznaczonego pod inwestycję był brak istniejącego, bezpośredniego kontekstu urbanistyczno – architektonicznego,  który dawał możliwość stworzenia centrum, stanowiącego przestrzeń samą w sobie, bez zbędnych nawiązań do istniejących budynków czy też kontynuacji już istniejących założeń urbanistycznych.

Dla stworzenia spójnej koncepcji, określono cztery główne założenia ideowe:

. strefa wejściowa, zarówno zewnętrzna jak i wewnętrzna, stanowić ma  „serce” założenia urbanistyczno-architektonicznego;

. centralne usytuowanie strefy publicznej (dostępnej)  umożliwić ma czytelne powiązanie budynku z projektowanymi elementami zagospodarowania terenu jak i powiązanie funkcji wewnętrznych pomiędzy sobą;

. zamknięcie funkcji wewnętrznych w jednej, zwartej bryle, w której poszczególne strefy są ze sobą ściśle powiązane;

. dynamiczny układ poszczególnych części budynku z wyraźnie zdefiniowanym strefowaniem funkcji uwzględniać ma  wymagania dotyczące etapowania inwestycji i umożliwiać zakończenie jej na jakimkolwiek etapie bez utraty wizerunku obiektu;

Projekt konkursowy przygotowany w pracowni MDGRUPA.

JAB_PZT

CENTRUM EDUKACYJNE | JABŁONNA | projekt zagospodarowania terenu

PLANSZA_2 PARTER

CENTRUM EDUKACYJNE | JABŁONNA | plansza konkursowa

JAB_wejście-wiz-1

CENTRUM EDUKACYJNE | JABŁONNA | strefa wejściowa – wizualizacjaDodaj komentarz