III NAGRODA |METAPLAST BUDOWNICTWO

4573-PLANSZA 2

PROJEKT: MAJEWSKI ARCHITEKTURA – Paweł KARPA, Maciej MAJEWSKI

Nasza procowania zdobyła 3 nagrodę w konkursie otwartym na stworzenie bryły budynku biurowego i socjalnego organizowanym przez METALPLAST BUDOWNICTWO.

Celem Konkursu było stworzenie koncepcji budowy budynku o indywidualnym, niepowtarzalnym charakterze i klimacie, który będzie dostosowany do standardu i funkcji nowoczesnego biura, a wystrój wnętrz będzie spójny z ideą bryły i elewacji.

Założenia ideowe. Kompozycja bryły i elewacji budynków została oparta na jednej głównej zasadzie, której wprowadzenie miało spowodować, że znaczna długość budynku (rozpatrywana łącznie – budynek 1 + budynek 2) zostanie optycznie skrócona. W tym celu zaproponowano: wyraźne rozdzielenie budynku 1 i budynku 2 poprzez zróżnicowanie wysokości obydwu części oraz zróżnicowanie zastosowanych materiałów i kolorystyki na obydwu częściach, wprowadzenie wertykalnego układu elementów elewacji – okien, podziałów (fug) itp., w środkowej części elewacji (budynek 2) wprowadzenie silnego, 4-kondygnacyjnego akcentu wysokościowego

Szczególny nacisk położono na zaakcentowanie głównego wejścia, co przy budynkach o znacznych długościach ma dla jego funkcjonowania szczególne znaczenie. Rozwiązaniem formalnym dla wyżej wymienionego założenia było wprowadzenie: zadaszenia wejścia, okładziny kamiennej w  kolorze grafitowym, jako barwy najciemniejszej w palecie kolorów zastosowanych w projekcie, zlokalizowanie nad strefą wejściową dominanty wysokościowej budynku 2 – części 4-kondygnacyjnej.

Kolejnym elementem idei komponowania bryły i elewacji było wyraźne odzwierciedlenie funkcji poszczególnych części – budynku 1 i 2, poprzez zastosowanie odpowiadającym im materiałom. Założenie to zrealizowano poprzez zastosowanie: w budynku 1 – na elewacji frontowej siatki stalowej, ciągnionej w kolorze szarym – przywołującej skojarzenia z funkcją techniczną i socjalną, w budynku 2 – okładzin szlachetnych – kamiennych lub z płyt włóknowo-cementowych, fasad i witryn – przywołujących skojarzenia z reprezentacyjnymi funkcjami w budynkach;

MA_konkurs_wizualizacja D_2014-04-24

WIZUALIZACJA STREFY WEJŚCIOWEJ

MA_konkurs_wizualizacja B_2014-04-24

WIZUALIZACJA BIUROWCA

MA_konkurs_wizualizacja C_2014-04-24

WIZUALIZACJA CZĘŚCI SOCJALNEJ

4573-PLANSZA 1

PLANSZA KONKURSOWADodaj komentarz