SALON MAZDY | WRÓBEL sp. z o.o.

 

MAZ-D_02

Projekt obejmował realizację zespołu budynków służących sprzedaży i obsłudze samochodów wraz z częścią administracyjno – biurowo – socjalną. Projekt miał odpowiadać standardom określonym przez koncern Mazda, z dopuszczeniem rozwiązań indywidualnych.Budynek główny swoją funkcją obejmuje: salon sprzedaży, biura handlowe i administracyjne, serwis; myjnie i magazyny zrealizowane zostaną w odrębnym budynkuKompleks budynków złożony jest z II kondygnacyjnego budynku usługowo – handlowego i I kondygnacyjnego budynku sprzedaży samochodów osobowych, oraz budynków i obiektów technicznych.

Generalnym Projektantem była firma Impressio Leszek Łękawa

Powierzchnia działki 16’554 m2 | powierzchnia użytkowa: 2’500,00 m2

Zespół projektowy: Leszek Łękawa, Maciej Majewski, Magdalena Szmigiel, Małgorzata Hildebrandt, Amelia Laskowska

Obiekty w trakcie realizacji.

MAZ-D_03

MAZ-D_01

 Dodaj komentarz