HALA SPORTOWA | NYSA

NYSA_render-wejście-noc

Projekt hali sportowej zakładał stworzenie spójnej przestrzeni łączącej wielofunkcyjność programu użytkowego zarówno w warstwie urbanistycznej jak i architektonicznej.

Punktem wyjściowym była analiza kontekstu urbanistycznego zarówno w skali makro tj. miasta Nysy i osiedli mieszkalnych bezpośrednio sąsiadujących z terenem inwestycji, jak i w skali mikro, którą stanowi istniejące zagospodarowanie działki. Otaczające tereny wraz z zabudową, stanowić niały tło dla projektowanego założenia urbanistyczno-architektonicznego. Obszar inwestycji zlokalizowany centralnie w stosunku do otaczających zabudowań został w projekcie zdefiniowany jako przestrzeń miejska ogólnie dostępna zarówno dla zainteresowanych nią użytkowników jak i mieszkańców pobliskich osiedli, pragnących znaleźć na jego terenie jedynie przestrzeń dla odpoczynku i rekreacji.

Dla stworzenia spójnej, wpisanej w otaczający kontekst koncepcji, w której ważny był nie tylko użytkownik obiektu, ale również postronny obserwator stworzono cztery główne założenia ideowe:

. strefa wejściowa jako wielofunkcyjna przestrzeń miejska

. centralne ustawienie budynku – powiązanie budynku hali z istniejącymi i projektowanymi elementami zagospodarowania terenu

. uwolnienie przestrzeni – parking podziemny, zamknięcie funkcji wewnętrznych w jednej, homogenicznej bryle

. obniżenie hali – dostosowanie do otaczającej zabudowy

Odległości istniejącej zabudowy oraz rozmiar terenu umożliwiają swobodny wgląd w projektowany obszar praktycznie z każdej perspektywy,

Projekt wykonany w pracowni MDGRUPA. W konkursie zajęliśmy II miejsce

NYSA_render-boisko

HALA SPORTOWA | NYSA | strefa boisk zewnętrznych

NYSA_plansza02

HALA SPORTOWA | NYSA | plansza konkursowa

NYSA_plansza06

HALA SPORTOWA | NYSA | plansza konkursowa

NYSA_render-ulica

HALA SPORTOWA | NYSA | strefa publicznaDodaj komentarz