TIMBERONE | BIŁGORAJ

TIM_biurowiec-wiz

BIUROWIEC | wizualizacja

Przedmiotem inwestycji była realizacja wieloobiektowego zadania pod nazwą Zakład Przerobu Drewna w Biłgoraju. Całość inwestycji obejmowała realizację budynków rozmieszczonych w poszczególnych strefach funkcjonalnych; pierwsza z nich to strefa administracyjno-biurowa, druga – strefa produkcyjna – zakład przerobu drewna, w której znalazły się hale produkcyjne, przeznaczone dla linii technologicznych produkujących dźwigary z drewna klejonego i modyfikujących termicznie drewno, suszarnie drewna, place składowe oraz trzecia strefa – energetyczna, w której znalazła się kotłownia przetwarzająca biomasę na energię cieplną oraz układ kogeneracyjny.

Powierzchnia terenu: 10,0ha Powierzchnie: strefa produkcji 29’457,00m2, strefa energetyczna: 3’245,00m2, strefa administracji 2’403,00m2

Projekt przygotowany w pracowni MDGRUPA. Inwestorem był TIMBERONE S.A.

TIM_planszaDodaj komentarz