ZOL | BIESAL

BIESAL-perspektywy

Koncepcja projektowa przewidywała realizację budynków przeznaczonych na potrzeby domu pomocy społecznej i zakładu opiekuńczo-leczniczego w Biesalu k/Gietrzwałdu. W strukturze funkcjonalno-użytkowej znaleźć się miała również część administracyjno-biurowa i terapeutyczna. Projekt przewidywał możliwość rozbudowy budynków w zależności od potrzeb Inwestora.

Powierzchnia użytkowa: I faza 1 800,00m2 | ilość miejsc całodobowego pobytu: 80

Projekt przygotowany w pracowni MDGRUPA

BIESAL-pzt

ZOL | BIESAL | urbanistyka

BIESAL-schematy

ZOL | BIESAL | schamaty funkcjonalne i etapowanie

BIESAL-bryly

ZOL | BIESAL | schemat rozbudowyDodaj komentarz