KONSORCJUM STALI | KRAKÓW

KSK_wizualizacja

Przedmiotem inwestycji była budowa budynku administracyjno – usługowego, hali produkcyjnej magazynowej, wewnętrznego układu komunikacyjnego oraz niezbędnej infrastruktury na potrzeby firmy Konsorcjum Stali S.A.

Powierzchnia terenu: 2,8ha | Powierzchnia zabudowy: 10’000,00m2

Projekt przygotowany w pracowni MDGRUPA. Zamawiającym projekt był AWBUD S.A.

KSK_pzt

KONSORCJUM STALI | KRAKÓW | zagospodarowanie terenu

KSK_rzuty-socjal

KONSORCJUM STALI | KRAKÓW | układ funkcjonalny części biurowo-socjalnejDodaj komentarz